حراج!
elsevier

determination of bisphenols in beverages by mixed-mode solid-phase extraction and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (تعیین بیس فنول ها در نوشابه ها توسط استخراج فاز جامد در مد ترکیبی و کروماتوگرافی مایع کوپل شده به طیف سنج جرمی تاندمی (به صورت سری متصل شده))

30,000 تومان 15,000 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

Elsevier Journals

Year:2015

27 صفحه فارسی

 

توضیحات محصول

 determination of bisphenols in beverages by mixed-mode solid-phase extraction and liquid  chromatography coupled to tandem mass spectrometry

Abstract

Facing growing restrictions on the use of bisphenol A in food contact materials, several bisphenol analogs are arising as major alternatives to replace this chemical in most of its applications. This work reports a simple and robust method based on mixed-mode solid-phase extraction and stable-isotope dilution liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the analysis of bisphenol A and its main analogs – bisphenol S, 4,4′-sulfonylbis(2-methylphenol), bisphenol F, bisphenol E, bisphenol B, bisphenol Z, bisphenol AF, bisphenol AP, tetrabromobisphenol A and bisphenol P – in alcoholic and non-alcoholic beverages. Mixed-mode solid-phase extraction, combining cationic exchange and reversed-phase mechanisms, was optimized to provide a selective extraction and purification of the target analytes. Derivatization of bisphenols with pyridine-3-sulfonyl chloride allowed increasing their ionization efficiency by electrospray ionization. Validation of the proposed method was performed in terms of selectivity, matrix effects, linearity, precision, measurement uncertainty, trueness and limits of detection. Satisfactory repeatability and intermediate precision were obtained; the related relative standard deviations were ≤9% and ≤12%, respectively. The relative expanded uncertainty (k=2) was below 20% for all bisphenol analogs and the trueness of the method was demonstrated by recovery experiments. Limits of detection (LOD) ranged from 1.6ngL(-1) to 27.9ngL(-1) for all compounds. Finally, several canned and non-canned beverages were analyzed to demonstrate the applicability of the method. Only bisphenol A and three bisphenol F isomers were detected in any of the samples. Bisphenol A concentration ranged from <LOD to 1.26±0.09μgL(-1), whereas 4,4′-bisphenol F varied from <LOD to 1.00±0.08μgL(-1). To the best of our knowledge, 2,2′-bisphenol F and 2,4′-bisphenol F were reported for the first time in beverages, at concentration levels up to 0.12 and 0.51μgL(-1), respectively.

تعیین بیس فنول ها در نوشابه ها توسط استخراج فاز جامد در مد ترکیبی و کروماتوگرافی مایع کوپل شده به طیف سنج جرمی تاندمی (به صورت سری متصل شده)

چکیده

با مواجهه محدودیت های روز افزون استفاده از بیس فنول A در مواد در تماس با غذا، چندین ماده، مشابه بیس فنول، به عنوان راه های چاره اصلی برای جایگزینی این ماده شیمیایی در بیشتر کاربردهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله، یک روش قدرتمند و ساده بر مبنای استخراج فاز جامد مد ترکیبی و طیف سنجی جرمی تاندمی را برای آنالیز بیس فنول A و مواد مشابه آن به صورت bisphenol S, 4,4′-sulfonylbis(2-methylphenol), bisphenol F, bisphenol E, bisphenol B, bisphenol Z, bisphenol AF, bisphenol AP, tetrabromobisphenol A and bisphenol P در نوشابه های الکلی و غیر الکلی گزارش می دهد. این نوع از استخراج همراه با تبادل کاتیونی و مکانیزم های فاز برگشتی (معکوس) برای فراهم کردن یک استخراج انتخابی و خالص سازی، بهینه شده است. مواد مشتق یافته از بیس فنول ها با کلرید pyridine-3-sulfonyl اجازه به افزایش بازده یونیزاسیون را توسط یونیزاسیون الکترو اسپری می دهد. اعتبار بخشی روش پیشنهادی در خصوص قابلیت انتخاب، اثرات زمینه، خطی بودن، دقت، عدم اطمینان اندازه گیری ها، درستی و حد های تشخیص اجرا شد. تکرار پذیری رضایتمند و دقت متوسط بدست امد. انحراف از استاندارد نسبی حدود کمتر مساوی 9 و 12% بودند. عدم اطمینان بسط داده شده نسبی زیر 20% برای همه مواد مشابه بیس فنول بود و درستی روش توسط آزمایشات بازیابی نشان داده شد. حد های تشخیص درمحدوده 1.6 تا 27.9ngL-1 برای همه ترکیب ها بودند. سرانجام چندین نوشابه کنسرو شده و نشده برای نشان دادن قابلیت اعمال روش استفاده شدند. تنها بیس فنول A و سه ایزومر بیس فنول F در هر نمونه تشخیص داده شد. غلظت بیس فنول A محدوده ای کمتر از LOD تا 1.26±0.09μgL(-1),  داشت در حالیکه  از <LOD تا 1.00±0.08μgL(-1).  بود. تا جایی که می دانیم، 2,2’ بیس فنول F و 2, 4’ بیس فنول F ، برای اولین بار در نوشابه ها درغلظت های تا 0.12 و 0.51 گزارش شدند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “determination of bisphenols in beverages by mixed-mode solid-phase extraction and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (تعیین بیس فنول ها در نوشابه ها توسط استخراج فاز جامد در مد ترکیبی و کروماتوگرافی مایع کوپل شده به طیف سنج جرمی تاندمی (به صورت سری متصل شده))”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *