حراج!
elsevier

Determination of simple bromophenols in marine fishes by reverse-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) (تعیین بروموفنول های ساده در ماهی های دریایی توسط کروماتوگرافی مایع فاز-معکوس با کارایی بالا)

18,000 تومان 12,000 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

Elsevier Journals

Year:2005

15 صفحه فارسی

توضیحات محصول

Determination of simple bromophenols in marine fishes by reverse-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC)

Abstract

Brominated phenols 2- and 4-bromophenol (2-BP and 4-BP); 2,4- and 2,6-dibromophenol (2,4-DBP and 2,6-DBP) and 2,4,6-tribromophenol (2,4,6-TBP) have been identified as key flavor compounds found in seafoods. Depending on their concentrations, they were responsible for marine or ocean flavor (shrimp/crab/fish/sea salt-like) or for phenolic/iodine/iodoform-like off-flavor. In this work a new analytical methodology was developed to determine, simultaneously, such bromophenols in fish meats, based on reversed-phased high-performance liquid chromatographic separation (RP-HPLC). The separation of bromophenols was made onto a Lichrospher 100 RP-18 column using water:acetonitrile gradient at a flow rate of 1.0 mL min−1, using absorbance detection at 286 nm, were the 2-BP, 4-BP, 2,4- and 2,6-DBP show significant absorbtivity values and at 297 nm for 2,4,6-TBP. They were separated in 20 min with a good chromatographic resolution (Rs) for the isomeric compounds: 2- and 4-BP, Rs = 1.23; 2,4- and 2,6-DBP, Rs = 1.63. The calibration curves were linear in the bromophenols concentration range of 200.0–1000 ng mL−1. Under optimized conditions, the detection limit of the HPLC method was 127 ng mL−1 for 2-BP; 179 ng mL−1 for 4-BP; 89.0 ng mL−1for 2,4-DBP; 269 ng mL−1 for 2,6-DBP and 232 ng mL−1 for 2,4,6-TBP. This method has been applied in determination of bromophenols, isolated by combined steam distillation-solvent extraction with 2 mL of pentane/diethyl ether (6:4), from Brazilian fishes samples, collected on the Atlantic coast of Bahia (13°01′S and 38°31′W), Brazil. The concentration range determined were 0.20 ng g−1 (2-BP) to 299 ng g−1 (2,4,6-TBP). The method proposed here is rapid and suitable for simultaneous quantification of simple bromophenols in fish meat. As long as we know, it is the first analytical methodology, using RP-HPLC/UV, which was developed to determine simple bromophenols in fish meat.

تعیین بروموفنول های ساده در ماهی های دریایی توسط کروماتوگرافی مایع فاز-معکوس با کارایی بالا

چکیده

فنول های برومینه شده 2و 4-بروموفنول (2-BP و 4-BP)، 2،4 و 2،6 دیبروموفنول (2،4-DBP و 2،6-DBP) و 2،4،6 تری بروموفنول (2،4،6-TBP)، ترکیبات کلیدی یافت شده در غذاهای دریایی می باشند. این ترکیبات، وابسته به غلظتهایشان، مسئول طعم دریایی و یا اقیانوسی (شبیه نمک میگو/خرچنگ/ ماهی/دریا) یا طعم فنولیک/یودین/یودوفرم هستند. در این مقاله، یک روش تحلیلی جدید برای تعیین همزمان چنین بروموفونل هایی در گوشت ماهی بر مبنای جدایش کروماتوگرافیک مایع برگشتی فاز بندی شده با کارایی بالا (RP-HPLC) توسعه داده شد. جدایش بروموفنل ها در یک ستون لیکروسفر (Lichrospher) 100RP-18 با استفاده از گرادیان آب:استونیتریل در یک نرخ جریان 1 میلی لیتر بر دقیقه با استفاده از شناسایی جذب در 286nm با جذب پذیری قابل ملاحظه 2-BP، 4-BP،، 2،4 و 2،6-DBP و 297nm برای 2،4،6-TBP انجام شد. این مواد در 20 دقیقه با حد تفکیک کروماتوگرافیک (Rs) خوبی برای ترکیبات ایزومریک جدایش شدند: 2- و 4-BP، Rs=1.23 ؛ 2،4 و 2،6-DBP، Rs=1.63. منحنی های کالیبراسیون در محدوده غلظت بروموفنل 200 تا 1000 نانوگرم بر میلی لیتر، خطی بود. تحت شرایط بهینه، حد شناسایی روش HPLC، 127 نانوگرم بر میلی لیتر، برای 2-BP، 179 نانوگرم بر میلی لیتر برای 4-BP، 89 نانوگرم بر میلی لیتر برای 2،4DBP، 269 نانوگرم بر میلی لیتر برای 2،6DBP و 232 نانوگرم بر میلی لیتر برای 2،4،6 TBP بود. این روش برای تعیین بروموفنل های ایزوله شده توسط استخراج تقطیر حلال جریان بخار ترکیب شده با 2 میلی لیتر از اتر دی اتیل پنتان، از نمونه های ماهی های برزیلی گرفته شده از ساحل آتلانتیک Bahia، اعمال شد. محدوده غلظت تعیین شده، 0.2 نانوگرم بر گرم (2-BP) تا 299 نانوگرم بر گرم (2،4،6TBP) بودند. این روش برای کمیت سنجی همزمان بروموفنل های ساده در گوشت ماهی، مناسب و سریع می باشد. تا جایی که می دانیم، این شیوه، اولین روش تحلیل با استفاده از RP-HPLC/UV می باشد که برای تعیین بروموفنل ها در گوشت ماهی استفاده شده است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Determination of simple bromophenols in marine fishes by reverse-phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) (تعیین بروموفنول های ساده در ماهی های دریایی توسط کروماتوگرافی مایع فاز-معکوس با کارایی بالا)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *