حراج!
elsevier

Fabrication of a novel electrochemical sensor for determination of hydrogen peroxide in different fruit juice samples (ساخت یک سنسور الکتروشیمیایی جدید برای تعیین پراکسید هیدروژن در نمونه های مختلف آب میوه)

22,000 تومان 16,000 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

Elsevier Journals

Year:2015

21 صفحه فارسی

توضیحات محصول

Fabrication of a novel electrochemical sensor for determination of hydrogen peroxide in different fruit juice samples

Abstract

A new hydrogen peroxide (H2O2) sensor is fabricated based on a multi-walled carbon nanotube-modified glassy carbon electrode (MWCNT-GCE) and reactive blue 19 (RB). The charge transfer coefficient, α, and the charge transfer rate constant, ks, of RB adsorbed on MWCNT-GCE were calculated and found to be 0.44 ± 0.01 Hz and 1.9 ± 0.05 Hz, respectively. The catalysis of the electro-reduction of H2O2 by RB-MWCNT-GCE is described. The RB-MWCNT-GCE shows a dramatic increase in the peak current and a decrease in the overvoltage of H2O2 electro-reduction in comparison with that seen at an RB modified GCE, MWCNT modified GCE, and activated GCE. The kinetic parameters such as α and the heterogeneous rate constant, k’, for the reduction of H2O2 at RB-MWCNT-GCE surface were determined using cyclic voltammetry. The detection limit of 0.27μM and three linear calibration ranges were obtained for H2O2 determination at the RB-MWCNT-GCE surface using an amperometry method. In addition, using the newly developed sensor, H2O2 was determined in real samples with satisfactory results.

ساخت یک سنسور الکتروشیمیایی جدید برای تعیین پراکسید هیدروژن در نمونه های مختلف آب میوه

چکیده

یک سنسور پراکسید هیدروژن جدید بر پایه الکترود کربنی شیشه ای نانوتیوب کربنی چند دیواره اصلاح شده ( MWCNT-GCT ) و آبی واکنشی19 (RB ) تولید شد. ضریب انتقال بار و ثابت نرخ انتقال بار ks از RB جذب شده روی MWCNT-GCT محاسبه شد و مقادیر0.44 ±0.01Hz و 1.9±0.05 Hz بدست آمد. کاتالیز احیای الکترونی H2O2 توسط این روش توصیف شد. این روش یک افزایش زیادی در جریان پیک و کاهش در ولتاژ بیش از حد از احیای الکترونی H2O2 را در مقایسه با انچه که در RB اصلاح شده GCE، MWCNT اصلاح شده GCE و GCE فعال شده، دیده شده نشان داد. پارامترهای سینتیکی ماننده آلفا و ثابت نرخ غیر همگنی k’ برای کاهش H2O2 در سطح RB-MWCNT-GCE با استفاده از ولت سنجی سیکلی تعیین شد. حد کاهش 0.27μM و سه محدوده کالیبراسیون خطی برای تعیین H2O2 در سطح RB-MWCNT-GCE با استفاده از یک روش آمپر سنجی بدست امد. به علاوه با استفاده از سنسور های جدید، H2O2 در نمونه های واقعی با نتایج رضایتبخش تعیین شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Fabrication of a novel electrochemical sensor for determination of hydrogen peroxide in different fruit juice samples (ساخت یک سنسور الکتروشیمیایی جدید برای تعیین پراکسید هیدروژن در نمونه های مختلف آب میوه)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *