حراج!
isi_logo_red_large

Is the red coloration in the carnivorous plant Pinguicula moranensis related with protection against photodamage or against herbivory (آیا حالت رنگی قرمز در گیاه گوشت خوار Pinguicula moranensis با حفاظت در برابر تخریب در اثر نور و یا در برابر گیاه خواری (خورده شدن گیاه) مرتبط است؟)

24,000 تومان 13,000 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ISI Journals

Year: 2016

11 صفحه فارسی

توضیحات محصول

 Is the red coloration in the carnivorous plant Pinguicula moranensis related with protection against photodamage or against herbivory

Abstract

Understanding the relationship between phenotypic variation and environmental pressures has been useful to identify the factors that currently maintain functional traits in populations. The red coloration of leaves derived from anthocyanins is frequently related with a protective role against biotic and abiotic factors. Using a carnivorous plant species as a model system, we evaluated two alternative hypotheses: 1) that red color confers protection against photodamage or 2) it confers protection against herbivory. In summer of 2015, 1153 individuals of Pinguicula moranensis were marked in 58 1-m 2 plots within a population located in central Mexico in which patches of plants exhibit contrasting light environments (sunny and shaded habitats) due to different orientation (northeast vs. southwest, respectively). The association between color of plants (red and green) with the spatial variation in light environment was tested through a contingency table. Regarding herbivory, in the sunny habitat 35 pairs of individuals were photographed to quantify the percent of damage through image analysis. The mean values of herbivory were compared through a t-test with dependent groups using the arcsin transformation. The proportion of red plants was one order of magnitude higher in the sunny site (X1 2 = 89.53, P < 0.0001). The mean values for the percentage of herbivory show no differences between both groups (t =-1.688, p = 0.10, n = 35). Overall, our study suggests that there is no a dual role explaining the presence of red coloration in Pinguicula. The absence of effects of the red coloration on the percentage of damage suggests that the interaction with herbivores is not involved in the maintenance of red coloration. In contrast, the strong bias in the density of red plants toward the sunny habitat supports the hypothesis about the protective role against photodamage. Consequently, exposition to direct sunlight seems to be the most likely ecological factor explaining the color polymorphism in Pinguicula.

آیا حالت رنگی قرمز در گیاه گوشت خوار Pinguicula moranensis با حفاظت در برابر تخریب در اثر نور و یا در برابر گیاه خواری (خورده شدن گیاه) مرتبط است؟

چکیده

درک رابطه میان تغییرات مشخصه های قابل اندازه گیری و قابل مشاهده (مشخصه های رخ مانگی) و فشار های محیط زیستی برای شناسایی فاکتور هایی که در حال حاضر ویژگی های عملکردی در جمعیت ها را برقرار می نماید، مفید است. حالت رنگی قرمز برگ ها ناشی از آنتوسیانین، به طور مکرر با نقش حفاظتی در برابر فاکتورهای زیستی و غیر زیستی مرتبط می باشد. با استفاده از گونه های گیاهان گوشتخوار به عنوان یک سیستم مدل، ما دو فرضیه جایگزین را ارزیابی می نماییم: 1) اینکه رنگ قرمز مزیتی برای محافظت در برابر تخریب در اثر نور را دارد و یا 2) حفاظت در برابر گیاه خواری را منجر می شود. در تابستان سال 2015، 1153 مورد انفرادی از Pinguicula moranensis در 58 موقعیت 1-m2 در یک جمعیت با محل معین در مرکز Mexico برچسب دهی شدند که در آن، دسته های گیاهان، محیط های با نور متضاد ( آفتابی و سایه دار) را به دلیل جهت گیری های مختلف نشان می دهند ( شمالی شرقی در برابر جنوب غربی). وابستگی میان رنگ گیاهان ( قرمز و سبز) با تغییرات فضایی در نور محیط از طریق یک جدول احتمالی تست شد. در ارتباط با گیاه خواری، در محل های آفتابی، از 35 جفت از موارد برای کمیت سنجی درصد تخریب از طریق آنالیز تصویر، عکس گرفته شد. مقادیر میانگین گیاه خواری از طریق تست t با گروه های وابسته با استفاده از تبدیل arcsin مقایسه شدند. نسبت گیاهان قرمز به اندازه یک مرتبه بزرگی، در مکان آفتابی، بزرگتر بود ( χ12=89.53, P<0.0001). در کل، مطالعه ما پیشنهاد می نماید که هیچ نقش دوگانه توضیح دهنده وجود حالت رنگی قرمز در Pinguicula وجود ندارد. غیاب اثرات حالت رنگی قرمز روی درصد تخریب پیشنهاد می نماید که کنش و واکنش با گیاه خواران در برقراری حالت رنگی قرمز دخیل نمی باشد. برعکس، تمایل قوی در چگالی گیاهان قرمز به سمت محل های سکونت آفتابی از فرضیه ای در خصوص نقش حفاظتی در برابر تخریب در اثر نور پشتیبانی می نماید. نتیجتا، به نظر می رسد قرارگرفتن در معرض مستقیم نور خورشید محتملترین فاکتور اکولوژیکی توضیح دهنده چندریختی های رنگی در Pinguicula می باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Is the red coloration in the carnivorous plant Pinguicula moranensis related with protection against photodamage or against herbivory (آیا حالت رنگی قرمز در گیاه گوشت خوار Pinguicula moranensis با حفاظت در برابر تخریب در اثر نور و یا در برابر گیاه خواری (خورده شدن گیاه) مرتبط است؟)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *