حراج!
slide3

Measuring rotational degrees of freedom using laser Doppler vibrometer (اندازه گیری درجه آزادی چرخش با استفاده از ارتعاش سنج داپلر (Doppler) لیزری)

18,000 تومان 11,000 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ASME Journals

Year: 2000

36 صفحه فارسی

توضیحات محصول

 Measuring rotational degrees of freedom using laser Doppler vibrometer

Abstract

Rotational degrees of freedom are essential part of dynamic modeling of the structures in modal analysis. Due to some limitations to the measurement of rotational degrees of freedom, they are usually neglected which causes some serious errors in the results obtained from dynamic modeling. To overcome this difficulty, various methods and approximations have been introduced. In many of these methods the pure moment is necessary to excite the structure but creating this pure moment is difficult. In this study, a new method of measuring rotational degrees of freedom of the structure is presented. In this method, by using continuous laser scanning on the structure surface the rotational degrees of freedom is obtained without having to measure the applied forces and FRF. In order to evaluate the simulations are done and the results are compared with the FRF method. Also the sensitivity of the presented method to the presence of noise in the response signal is investigated. The obtained results demonstrate the applicability (efficiency) of the presented method. Then, an experimental study is performed to analyze the presented method. To do this, a system is set up to form (do) a linear scanning on the surface of the structure. Using the measured scanning signal of the structure surface, rotational degrees of freedom are calculated with both FRF and the presented methods. The results show that the presented method has a high degree of precision and applicability (efficiency).

اندازه گیری درجه آزادی چرخش با استفاده از ارتعاش سنج داپلر (Doppler) لیزری

چکیده

درجه های آزادی چرخش، بخش لازم از مدلسازی دینامیکی سازه ها در آنالیز مودال می باشد. به دلیل برخی محدودیت ها برای اندازه گیری، اغلب از درجه های آزادی چرخش صرفنظر می شود که باعث برخی خطاهای جدی در نتایج بدست امده از مدلسازی دینامیکی می شود. برای غلبه بر این مشکل، روش های مختلفی معرفی شده اند. در بسیاری از این روش ها، ممان محض برای تهییج سازه لازم می باشد اما ایجاد این ممان محض مشکل می باشد. در این مطالعه یک روش جدید از سنجش درجه های آزادی سازه ارائه گردیده است. در این روش توسط اسکن لیزری پیوسته روی سطح سازه، درجه های آزادی چرخش بدون مجبور بودن به اندازه گیری نیروهای اعمال شده و FRF، بدست می آید. به منظور ارزیابی، شبیه سازی ها انجام شدند و نتایج با روش FRF مقایسه شدند. همچنین حساسیت روش ارائه شده نسبت به حضور نویز در سیگنال پاسخ، بررسی شد. نتایج بدست امده، قابلیت کاربرد روش حاضر را نشان دادند. سپس یک مطالعه آزمایشگاهی برای آنالیز این روش اجرا شد. برای انجام این مورد، یک سیستمی برای تشکیل یک اسکن خطی روی سطح سازه تجهیز شد. با استفاده از سیگنال اسکن اندازه گیری شده از سطح سازه، درجه های آزادی چرخشی توسط هم FRF و هم روش های ارائه شده، محاسبه شدند. نتایج نشان دادند که روش حاضر درجه بالایی از دقت و بازده را دارد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Measuring rotational degrees of freedom using laser Doppler vibrometer (اندازه گیری درجه آزادی چرخش با استفاده از ارتعاش سنج داپلر (Doppler) لیزری)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *