حراج!
elsevier

Platinum group placer minerals in ancient gold artifacts – Geochemistry and osmium isotopes of inclusions in Early Bronze Age gold from Ur/Mesopotamia (کانی های پلیسر(placer) (تجمعی از کانی های با ارزش ) گروه پلاتینیومی در مصنوعات طلای باستانی- ایزوتوپ های اسمیم و ژئو شیمی از آخال ها در طلای مربوط به اوایل عصر برنز از بین النهرین / Ur (شهری در بین النهرین))

30,000 تومان 15,000 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

Elsevier Journals

Year: 2016

37 صفحه فارسی

توضیحات محصول

 Platinum group placer minerals in ancient gold artifacts – Geochemistry and osmium isotopes of inclusions in Early Bronze Age gold from Ur/Mesopotamia

Abstract

One of the most significant characteristics of the gold artifacts from the Early Dynastic Royal Tombs of Ur, Mesopotamia are numerous inclusions consisting of the platinum group elements (PGE) osmium-iridium-ruthenium. In nature, minerals of PGE (PGM) are enriched along with gold and other heavy minerals in placer deposits. During metallurgical gold extraction from placer material and subsequent production of artifacts, PGMs were incorporated in the gold artifacts due to their refractoriness almost unmodified. In order to evaluate their potential for provenance studies of gold, the PGE inclusions were analyzed for their chemical and Os-isotope compositions. They contain highly variable concentrations of Os (26e70 wt.%), Ir (14e62 wt.%) and Ru (0.4e45 wt.%). 187 Os/ 188 Os isotope ratios vary between 0.118 und 0.178. Due to the high Ru content of the alloys, the chemical composition point to a geological context of ophiolite complexes. Os isotope ratios are a powerful tool to narrow down the potential ore sources for the gold. However, the interpretation of calculated model ages is difficult due to the unknown genesis of the parental magma. Calculated ages (290e610 Ma) for measured 187 Os/ 188 Os of 0.125 using different reference values could indicate placers close to Paleozoic ophiolites like Samti (Takhar) in Northern Afghanistan and Zarshouran (Western Azerbaijan) in Iran, but need to be confirmed by additional measurements of their Os isotope signature in the future. Other archaeological relevant sources of PGM and gold could be excluded by direct comparison of their Os isotope data: 1.) old Neoproterozoic ophiolites from the Eastern Desert type (750e800 Ma), Egypt, 2.) young Mesozoic ophiolites from the Samail complex (96 Ma) in Oman. Thus, in combination with other tracers the Os isotope ratio is a valuable source for provenance studies.

کانی های پلیسر(placer) (تجمعی از کانی های با ارزش ) گروه پلاتینیومی در مصنوعات طلای باستانی- ایزوتوپ های اسمیم و ژئو شیمی از آخال ها در طلای مربوط به اوایل عصر برنز از بین النهرین / Ur (شهری در بین النهرین)

چکیده

یکی از مهمترین مشخصه های مصنوعات طلا از گورستان های پادشاهی Ur از بین النهرین، چندین موارد آخال مانند شامل عناصر گروه پلاتینیوم(PGE) اسمیم-ایریدیوم-روتنیوم می باشد. به طور طبیعی، کانی های PGE (PGM) همراه با طلا و دیگر کانی های سنگین در رسوبات پلیسر غنی می شوند. در طول استخراج متالورژیکی طلا از ماده پلیسر و تولید مصنوعات، PGM ها در مصنوعات طلا به دلیل نسوز بودنشان، وارد می شوند. به منظور ارزیابی پتانسیل آنها برای مطالعات مربوط به منشا طلا، آخال های PGE از نظر ترکیب ایزوتوپ –OS و ترکیب شیمیایی آنالیز شدند. آنها شامل غلظت های متغیری از Os، IR و Ru بودند. نسبت های ایزوتوپی  بین 0118 و 0.178 متغیر است. به دلیل مقدار Ru بالای آلیاژ ها، ترکیب شیمیایی به یک مفهوم ژئولوژیکی کمپلکس های افیئولیت (ophiolite) اشاره دارد. نسبت های ایزوتوپی Os یک ابزار قدرتمند برای احیای منابع سنگ معدن برای طلا می باشد. به هر حال توصیف سن های مدل محاسبه شده به دلیل طرز تشکیل ناشناخته ماگمای اولیه یا اصلی مشکل می باشد. سن های محاسبه شده برای  اندازه گیری شده با مقدار 0.125 با استفاده از مقادیر مرجع مختلف می تواند پلیسر ها را نزدیک به  مانند Samti در افغانستان و زرشوران در ایران نشان داده اما نیاز به تایید شدن توسط اندازه گیری های دیگر ایزوتوپ OS دارد. دیگر منابع باستان شناسی مربوط از PGM و طلا میتواند توسط مقایسه داده ایزوتوپ OS آنها حذف شود: 1) افئولیت های Neoproterozoic از نوع بیابان شرقی مصر 2) افئولیت های Mesozoic کم سن از کمپلکس Samil در عمان. بنابراین همراه با دیگر ردیاب ها، نسبت ایزوتوپ OS یک منبع ارزشمند برای مطالعات مربوط به منشا می باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Platinum group placer minerals in ancient gold artifacts – Geochemistry and osmium isotopes of inclusions in Early Bronze Age gold from Ur/Mesopotamia (کانی های پلیسر(placer) (تجمعی از کانی های با ارزش ) گروه پلاتینیومی در مصنوعات طلای باستانی- ایزوتوپ های اسمیم و ژئو شیمی از آخال ها در طلای مربوط به اوایل عصر برنز از بین النهرین / Ur (شهری در بین النهرین))”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *