حراج!
elsevier

Vibration mitigation of structures subjected to random wave forces by liquid column dampers (کاهش ویبراسیون سازه های در معرض نیروهای موجی تصادفی توسط دمپرهای ستون مایع)

22,000 تومان 14,000 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

Elsevier Journal

Year:2014

29 صفحه فارسی

توضیحات محصول

Vibration mitigation of structures subjected to random wave forces by liquid column dampers

Abstract

The effective performance of two passive vibration mitigating devices namely tuned liquid column damper (TLCD) and tuned liquid column ball damper (TLCBD) are studied for control of wave induced vibration. The stochastic dynamic analysis of structure with and without damper is first presented in frequency domain for parametric study on the performance of both the dampers to control wave induced vibration response. The optimum performance of TLCD and TLCBD systems is further investigated to study the effectiveness of a particular damper system over the other. In order to obtain optimal damper parameters to yield the best possible TLCD and TLCBD performance under a given condition, optimization is performed by minimizing the root mean square displacement of the structure. Numerical study is taken up to explore the effectiveness of both the TLCD and TLCBD. Though there is a wide gap between structural frequency and frequency of wave load, the performances of both the dampers are found to be potential for wave vibration mitigation. The optimum performance study in general shows that TLCBD perform better than TLCD. The performances of both the damper system are further verified in time domain under random wave load.

کاهش ویبراسیون سازه های در معرض نیروهای موجی تصادفی توسط دمپرهای ستون مایع

چکیده

کارایی موثر دو وسیله کاهش ویبراسیون منفعل به نام های دمپر ستون مایع میزان شده (TLCD) و دمپر توپی ستون مایع میزان شده (TLCBD) برای کنترل موج القا شده توسط ویبراسیون، مورد مطالعه قرار گرفتند. آنالیز دینامیکی تصادفی از سازه، با و بدون دمپر درابتدا در حوزه فرکانس، برای مطالعه پارامتری کارایی هر دو دمپر، برای کنترل واکنش ویبراسیون ارائه گردید. کارایی بهینه از سیستم های TLCD و TLBCD بررسی گردید تا اثر بخشی سیستم دمپر خاص را روی دیگری، مطالعه نماییم. به منظور بدست اوردن پارامترهای دمپر بهینه برای نشان دادن بهترین کارایی تحت شرایط داده شده، بهینه سازی توسط حداقل نمودن جابجایی مربع میانگین ریشه از سازه اجرا شد. مطالعه عددی برای بررسی اثربخشی هر دو دمپر استفاده شد. اگرچه گپ گسترده ای میان فرکانس سازه ای و فرکانس بار موج وجود دارد، کارایی های هر دو دمپر برای تعدیل ویبراسیون موج به اندازه قابل توجهی می باشد. مطالعه کارایی بهینه در کل نشان می دهد که TLBCD کارایی بهتری از TLCd دارد. کارایی های هردو سیستم دمپر در حوزه زمانی تحت بار موج تصادفی تایید شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Vibration mitigation of structures subjected to random wave forces by liquid column dampers (کاهش ویبراسیون سازه های در معرض نیروهای موجی تصادفی توسط دمپرهای ستون مایع)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *