حراج!
elsevier

Removal of co-contaminants Cu (II) and nitrate from aqueous solution using kaolin-Fe/Ni nanoparticles (حذف آلاینده های Cu(II) و نیترات از محلول آبی با استفاده از نانوذرات کائولین-Fe/Ni)

22,000 تومان 13,000 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

Elsevier Journals

Year:2014

13 صفحه فارسی

توضیحات محصول

 Removal of co-contaminants Cu (II) and nitrate from aqueous solution using kaolin-Fe/Ni nanoparticles

Abstract

Treatment of wastewater containing co-contaminants poses a significant challenge because heavy metal and inorganic anion contaminants in wastewater have different fates and transport mechanisms. In this paper, bimetallic Fe/Ni nanoparticles supported by kaolinite (K-Fe/Ni) were used to simultaneously remove Cu (II) and nitrate. Results show that the removal of either Cu (II) or nitrate using K-Fe/Ni was mutually affected. Specifically, 42.5% of nitrate was degraded in the presence of 200 mg/L Cu (II), while only 26.9% of nitrate was reduced when Cu (II) was absent. Similar results were also obtained for the removal of Cu (II) in the absence or presence of nitrate. However, the effect of nitrate concentrations on the removal of Cu (II) was less than that for Cu (II) concentrations regarding the degradation of nitrate. To better understand this process, the K-Fe/Ni before and after reacting with Cu (II) and nitrate was characterized with specific surface area, X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), X-ray energy-dispersive spectrometer (EDS), and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). These results show that there were the formation of iron oxide, metallic Cu and Ni, after reacting with Cu (II) and nitrate. This indicates that Cu (II) was reduced to Cu0 onto the surface of K-Fe/Ni, and then a novel catalyst such as K-Fe/Ni/Cu formed. Finally, a possible mechanism for the simultaneous removal of Cu (II) and nitrate is proposed, based on Fe0 as the reductive agent, whilst both Ni and Cu act as the catalysts for the hydrogen generated from water, and kaolin serves as a support.

حذف آلاینده های Cu(II) و نیترات از محلول آبی با استفاده از نانوذرات کائولین-Fe/Ni

چکیده

پاکسازی فاضلاب حاوی آلاینده های دوتایی (Co-Contaminant) چالش بسیار مهمی را ایجاد نموده اند زیرا آلاینده های فلز سنگین و آنیون غیر آلی در فاضلاب، مکانیزم های انتقال و تفکیک متفاوتی را دارند. در این مقاله، نانوذرات Fe/Ni دو فلزی پشتیبانی شده توسط کائولینیت برای حذف همزمان Cu(II) و نیترات استفاده شدند. نتایج نشان میدهند که حذف هم Cu(II) و هم نیترات با استفاده از K-Fe/Ni یک اثر دوگانه ایجاد می نماید. به طور خاص، 42.5 درصد از نیترات در حضور 200 میلیگرم بر لیتر از Cu(II) تفکیک شد در حالیکه تنها 26.9 درصد از نیترات بدون حضور Cu(II) احیا شد. نتایج مشابه برای حذف Cu(II) در غیاب و یا در حضور نیترات بدست امد. به هرحال اثر غلظت های نیترات روی حذف Cu(II) کمتر از Cu(II) با در نظر گرفتن تفکیک نیترات می باشد. برای فهم بهتر ازاین فرایند، K-Ni/Fe پیش از و پس از واکنش با Cu(II) و نیترات با مساحت سطح مشخصه، تفرق اشعه ایکس XRD، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM، طیف نمای پراکنده-انرژی اشعه ایکس (EDS) و طیف نمای فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS) توصیف می شود. این نتایج نشان می دهد که اکسید اهن، مس فلزی و نیکل، بعد از واکنش با Cu(II) و نیترات شکل می یابند. این مورد نشان میدهد که Cu(II) به CUͦ بر روی سطح K-Fe/Ni احیا شده و سپس یک کاتالیستی مانند K-Fe/Ni/Cu شکل می گیرد. سرانجام یک مکانیزم ممکن برای حذف همزمان Cu(II) و نیترات بر پایه Feͦ به عنوان عامل کاهنده، پیشنهاد شد در حالیکه هم نیکل و هم مس به عنوان کاتالیست برای هیدروژن تولید شده از آب عمل کرده و کائولین به عنوان پشتیبان به کار گرفته می شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Removal of co-contaminants Cu (II) and nitrate from aqueous solution using kaolin-Fe/Ni nanoparticles (حذف آلاینده های Cu(II) و نیترات از محلول آبی با استفاده از نانوذرات کائولین-Fe/Ni)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *