حراج!
elsevier

An Empirical Investigation of the Influence of Safety Climate on Safety Citizenship Behavior in Coal Mine (تحقیق تجربی در خصوص تاثیر ایجاد فضا یا فرهنگ ایمنی بر روی رفتار تبعیت از ایمنی در معدن ذغال سنگ)

20,000 تومان 13,000 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

Elsevier Journals

Year:2011

17 صفحه فارسی

توضیحات محصول

An Empirical Investigation of the Influence of Safety Climate on Safety Citizenship Behavior in Coal Mine

Abstract

Safety citizenship behavior (SCB) is a higher-order construct consisting of various behaviors such as helping co-workers, promoting safety programmers, demonstrating initiative, suggesting changes for improving safety. Those behaviors are very importance for coal mine safety because of the dynamics of hazard in coal mine. However, safety climate in relation to SCB has rarely been examined. This study has investigated the influence of safety climate on SCB in the context of coal mine. Self-administered questionnaires that included a SCB scale and a safety climate scale were used to collect data in three coal mines in China. The number of returned valid questionnaires was 450, and the response rate was 88.2%. Exploratory factor analysis identified two dimensions of SCB and four dimensions of safety climate. The structural equation modeling results suggest that the safety climate positively affects SCB. The results of the statistical analysis indicated that coal mine leaders would do well to develop a strategy to improve the safety climate that can produce the highest levels of safety behavior.

تحقیق تجربی در خصوص تاثیر ایجاد فضا یا فرهنگ ایمنی بر روی رفتار تبعیت از ایمنی در معدن ذغال سنگ

 چکیده

رفتار تبعیت از ایمنی (SCB)، ساختاری با مرتبه بالاتر بوده که شامل رفتار های مختلف مانند کمک به همکاران، بهبود و ترویج برنامه های مربوط به ایمنی، نشان دادن ابتکار عمل در کار و پیشنهاد تغییرات برای بهبود ایمنی می شود. این رفتار ها، برای ایمنی معدن ذغالسنگ به دلیل پویایی و دینامیک بودن حوادث و آسیب ها در معدن ذغالسنگ مهم می باشد. به هر حال، فضای ایمنی (یا فرهنگ ایمنی) در ارتباط با SCB به ندرت بررسی می شود. این مطالعه، تاثیر فضای ایمنی را روی SCB در زمینه معدن ذغالسنگ بررسی نموده است. پرسشنامه های خود مدیریت شونده که شامل یک مقیاس SCB و مقیاس فضای ایمنی می باشد برای جمع اوری داده در سه معدن ذغالسنگ در چین استفاده شد. تعداد پرسشنامه های معتبر برگشت داده شده، برابر 450 مورد بوده و نرخ پاسخ، 88.2% می باشد. آنالیزفاکتور اکتشافی، دو بعد از SCB و چهار بعد از فضای ایمنی را شناسایی می نماید. نتایج مدلسازی معادله ساختاری پیشنهاد می نماید که فضای ایمنی به طور مثبت بر SCB تاثیر می گذارد. نتایج آنالیزآماری نشان داد که رهبران معدن ذغالسنگ، توسعه یک استراتژی را برای بهبود فضای ایمنی که می تواند بالاترین سطح از رفتار ایمنی را ایجاد کند، به خوبی اجرا نموده اند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “An Empirical Investigation of the Influence of Safety Climate on Safety Citizenship Behavior in Coal Mine (تحقیق تجربی در خصوص تاثیر ایجاد فضا یا فرهنگ ایمنی بر روی رفتار تبعیت از ایمنی در معدن ذغال سنگ)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *