حراج!
elsevier

Application of fuzzy logic to improve the Likert scale to measure latent variables (کاربرد منطق فازی برای بهبود مقیاس لیکرت (likert) برای اندازه گیری متغیر های نهفته)

30,000 تومان 17,000 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

Elsevier Journals

Year: 2017

24 صفحه فارسی

توضیحات محصول

Application of fuzzy logic to improve the Likert scale to measure latent variables

Abstract

The research studied the process of improving the Likert scale based on fuzzy logic to measure latent variables and to compare the quality of the data as measured by the improved Likert scale with data measured by the Likert scale. Qualitative study and survey study were used as the research methodology. Data analysis included content analysis and statistics comprising the arithmetic mean, standard deviation, standard error, consensus index, and the Kolmogorov–Smirnov test. It was found that the Likert scale could be improved by using Mamdadi fuzzy inference which included four important steps: (1) fuzzification, (2) fuzzy rule evaluation, (3) aggregation, and (4) defuzzification. A comparison of the two different approaches showed that the data measured using the improved Likert scale was more suitable to be analyzed with the arithmetic mean and standard deviation than the data measured using the Likert scale. More importantly, the distribution of data measured by the improved Likert scale was normal with a lower standard error, making it appropriate for data analysis for statistical inference.

کاربرد منطق فازی برای بهبود مقیاس لیکرت (likert) برای اندازه گیری متغیر های نهفته

چکیده

این تحقیق، فرایند بهبود مقیاس لیکرت (likert) را بر مبنای منطق فازی برای اندازه گیری متغیر های نهفته و مقایسه کیفی داده هایی که توسط مقیاس لیکرت بهبود یافته، اندازه گیری شده با داده های اندازه گیری شده توسط مقایسه لیکرت، بررسی کرده است. مطالعه کیفی و مطالعه پیمایشی به عنوان روش تحقیق استفاده شد. آنالیز داده شامل آنالیز محتوا وآمار ها شامل میانگین حسابی، انحراف از استاندارد، خطای استاندارد، شاخص توافق و تست Kolmogorov-Smirnov می باشد. یافت شده است که مقیاس لیکرت می تواند توسط استنتاج فازی mamdadi بهبود یابد که شامل چهار مرحله مهم می شود: 1) فازی سازی 2) ارزیابی قانون فازی 3) تجمع 4) فازی زدایی. مقایسه ای از دو شیوه مختلف نشان داد که داده اندازه گیری شده توسط مقیاس لیکرت بهبود یافته، برای آنالیز با میانگین حسابی و انحراف از استاندارد نسبت به داده اندازه گیری شده با مقیاس لیکرت، مناسب تر می باشد. مهم تر اینکه، توزیع داده اندازه گیری شده با مقیاس لیکرت بهبود یافته همراه با خطای استاندارد کمتر، نرمال می باشد که در نتیجه برای آنالیز داده برای استدلال آماری مناسب تر می باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Application of fuzzy logic to improve the Likert scale to measure latent variables (کاربرد منطق فازی برای بهبود مقیاس لیکرت (likert) برای اندازه گیری متغیر های نهفته)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *