حراج!
elsevier

Assessing reference evapotranspiration at regional scale based on remote sensing, weather forecast and GIS tools (ارزیابی تبخیر و تعرق مرجع در مقیاس ناحیه ای بر مبنای سنجش از راه دور، پیش بینی آب وهوایی و ابزار های GIS)

27,000 تومان 17,000 تومان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

Elsevier Journals

Year: 2017

 

توضیحات محصول

Assessing reference evapotranspiration at regional scale based on remote sensing, weather forecast and GIS tools

 Abstract

Reference evapotranspiration (ETo) is a key component in efficient water management, especially in arid and semi-arid environments. However, accurate ETo assessment at the regional scale is complicated by the limited number of weather stations and the strict requirements in terms of their location and surrounding physical conditions for the collection of valid weather data. In an attempt to overcome this limitation, new approaches based on the use of remote sensing techniques and weather forecast tools have been proposed.

Use of the Land Surface Analysis Satellite Application Facility (LSA SAF) tool and Geographic Information Systems (GIS) have allowed the design and development of innovative approaches for ETo assessment, which are especially useful for areas lacking available weather data from weather stations. Thus, by identifying the best-performing interpolation approaches (such as the Thin Plate Splines, TPS) and by developing new approaches (such as the use of data from the most similar weather station, TS, or spatially distributed correction factors, CITS), errors as low as 1.1% were achieved for EToassessment. Spatial and temporal analyses reveal that the generated errors were smaller during spring and summer as well as in homogenous topographic areas.

The proposed approaches not only enabled accurate calculations of seasonal and daily ETovalues, but also contributed to the development of a useful methodology for evaluating the optimum number of weather stations to be integrated into a weather station network and the appropriateness of their locations. In addition to ETo, other variables included in weather forecast datasets (such as temperature or rainfall) could be evaluated using the same innovative methodology proposed in this study.

ارزیابی تبخیر و تعرق مرجع در مقیاس ناحیه ای بر مبنای سنجش از راه دور، پیش بینی آب وهوایی و ابزار های GIS

 چکیده

تبخیر و تعرق مرجع (ET0) یک جزء کلیدی در مدیریت آب کارآمد به ویژه در محیط های خشک و نیمه خشک می باشد. اما ارزیابی دقیق از ET0 در مقیاس ناحیه ای به دلیل تعداد محدود ایستگاه های هواشناسی و الزامات سخت در خصوص مکان و شرایط فیزیکی احاطه کننده آنها به منظور جمع اوری داده های هواشناسی معتبر، پیچیده می باشد. در تلاشی برای غلبه بر این محدودیت، شیوه های جدیدی بر مبنای استفاده از روش های سنجش از راه دور و ابزار های پیش بینی آب و هوا، پیشنهاد گردیده است.

استفاده از ابزاری به نام تجهیزات کاربردی ماهواره ای برای آنالیز سطح زمین (LSA SAF) و سیستم اطلاعات ژئوگرافیک (GIS)، امکان را برای طراحی و توسعه شیوه های مبتکرانه برای ارزیابی ET0 فراهم آورده است که به طور خاص برای نواحی با داده های هواشناسی کم از ایستگاه های هواشناسی، مفید واقع می گردد. بنابراین توسط شناسایی شیوه های درونیابی با بهترین کارایی (مانند اسپلاین های صفحه نازک،TPS) و توسط توسعه شیوه های جدید (مانند استفاده از داده بدست آمده از مشابه ترین ایستگاه هواشناسی TS و یا فاکتور های تصحیح توزیع شده به طور فضایی CITS)، خطاهای بسیار پایینی تا حد 1.1 درصد برای ارزیابی ET0 بدست می آید. آنالیز های زمانی نشان می دهد که خطاهای ایجاد شده در طول تابستان و بهار علاوه بر نواحی توپوگرافیک همگن، کوچکتر می باشد.

شیوه های پیشنهادی نه تنها محاسبات دقیق از مقادیر ET0 روزانه و فصلی را فراهم می نماید بلکه به توسعه روش مفیدی برای ارزیابی تعداد بهینه ایستگاه های هواشناسی برای وارد شدن در شبکه ایستگاه های هواشناسی و مناسب بودن مکان های آنها کمک می نماید. علاوه بر ET0، دیگر متغیر های شامل در مجموعه داده های پیش بینی آب و هوا (مانند دما و بارندگی) می تواند با استفاده از روش ابتکاری مشابه پیشنهادی در این تحقیق، ارزیابی گردد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Assessing reference evapotranspiration at regional scale based on remote sensing, weather forecast and GIS tools (ارزیابی تبخیر و تعرق مرجع در مقیاس ناحیه ای بر مبنای سنجش از راه دور، پیش بینی آب وهوایی و ابزار های GIS)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *