حراج!
isi_logo_red_large

Estimation of Surface Run-off for Urban Area Using Integrated Remote Sensing and GIS Approach (تخمین رواناب سطحی برای ناحیه شهری با استفاده از شیوه GIS و دورسنجی یکپارچه شده)

26,000 تومان 16,000 تومان

توضیحات محصول

Estimation of Surface Run-off for Urban Area Using Integrated Remote Sensing and GIS Approach

Abstract

Urban run-off increases significantly due to increased impervious area and reduced drainage network. Evaluation of land use in urban area plays a vital role as input to the estimation of runoff. The hydrological design standard for urban water resources planning and management is commonly based on the frequency of occurrence of heavy rainfall events. In the present study, the occurrence of most frequent heavy rainfall event is investigated for Thanjavur town, located in the State of Tamilnadu, India and used for estimation of run-off depth. The Soil Conservation Service Curve Number (SCS-CN) is used for evaluating run-off depth value for event rainfall starting from 10 mm to 400 mm. The land use detail for the study area was obtained by integration of GIS and remote sensing. The spatial variation of event rainfall is considered with certain percentage of deviation from base rainfall for each triangle area that contributes to the run-off. The results of the analysis indicate that the study area can produce the run-off volume more than that required for urban water management at an average seasonal rainfall.

تخمین رواناب سطحی برای ناحیه شهری با استفاده از شیوه GIS و دورسنجی یکپارچه شده

چکیده

رواناب شهری به طور قابل توجهی به دلیل افزایش نواحی غیر قابل نفوذ و کاهش شبکه های زهکشی، افزایش می یابد. ارزیابی کاربری زمین در ناحیه شهری نقش مهمی را به عنوان پارامتر ورودی برای تخمین رواناب بازی می نماید. استاندارد طراحی هیدرولوژیکی برای طرح ریزی و مدیریت منابع آب شهری معمولا بر مبنای تکرار رخداد بارش های سنگین می باشد. در مطالعه حاضر، رخداد پر تکرار ترین بارش های سنگین برای شهر Thanjvur در ایالت Tamilnadu در هند بررسی شده و برای تخمین عمق رواناب استفاده شده است. عدد منحنی از خدمات محافظت از خاک (SCS-CN) برای ارزیابی مقدار عمق رواناب برای بارش های از 10 تا 400 میلیمتر استفاده شده است. جزئیات کاربری زمین برای ناحیه مورد بررسی توسط یکپارچه سازی GIS و دورسنجی بدست آمد. تغییرات مکانی بارش با درصد مشخصی از انحراف از بارش پایه برای هر ناحیه مثلثی در نظر گرفته شده است که سهمی در رواناب دارد. نتایج آنالیز نشان می دهد که ناحیه مورد مطالعه می تواند حجم رواناب بیش مقدار مورد نیاز مدیریت آب شهری را در یک بارش فصلی میانگین تولید نماید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Estimation of Surface Run-off for Urban Area Using Integrated Remote Sensing and GIS Approach (تخمین رواناب سطحی برای ناحیه شهری با استفاده از شیوه GIS و دورسنجی یکپارچه شده)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *