حراج!
isi_logo_red_large

Estimation of Surface Runoff Using Remote Sensing and Geographical Information System (تخمین رواناب (runoff) به حوزه آبخیر سطحی با استفاده از دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی)

27,000 تومان 16,000 تومان

توضیحات محصول

Estimation of Surface Runoff Using Remote Sensing and Geographical Information System

Abstract

Accurate estimation of runoff and sediment yield amount is not only an important task in physiographic but also important for proper watershed management (Gajbhiye et al. 2014a; Gajbhiye 2015). Watershed is an ideal unit for planning and management of land and water resources (Gajbhiye et al. 2013; Gajbhiye et al. 2014d). Direct runoff in a catchment depends on soil type, land cover and rainfall. Of the many methods available for estimating runoff from rainfall, the curve number method (SCS-CN) is the most popular. The curve number depends upon soil and land use characteristics. This study was carried out in Kanhaiya nala watershed located in Satna district of Madhya Pradesh using remote sensing and GIS. The total area of watershed 19.53 km2. Soil map, Land Use and slope map were generated in GIS Environment. Since the curve number method is used here as a distributed model, it is necessary to get information concerning a large number of sub-catchments in the basin. Hence remote sensing and GIS techniques have been used. Landsat (ETM) satellite image was used to obtain land cover information by ERDAS 9.1 software. The thematic layers like soil map, elevation map, rainfall map and land cover map were created in Arc GIS 9.3. Curve numbers are assigned for different land cover and soil types. In present study the runoff varies from 1196.93 mm to 1551.17 mm of the study area.

تخمین رواناب (runoff) به حوزه آبخیر سطحی با استفاده از دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

چکیده

 تخمین دقیق رواناب و مقدار بهره رسوب نه تنها یک وظیفه مهم در فیزیوگرافیک می باشد بلکه برای مدیریت مناسب آب پخشان (حوزه زهکشی) مهم می باشد. آب پخشان یک واحد ایده آل برای مدیریت و طرح ریزی منابع آبی و زمینی می باشد. رواناب مستقیم در یک حوزه آبریز وابسته به نوع خاک، پوشش زمین و میزان بارش می باشد. از بسیاری از روش های موجود برای تخمین رواناب از بارش های باران، روش عدد منحنی (SCS-CN) معمولتین روش می باشد. این روش وابسته به مشخصه های استفاده از زمین و خاک می باشد. این مطالعه در منطقه آب پخشان Kanhaiya در استان santa از Madhya Pradesh با استفاده از دورسنجی و GIS انجام گرفت. کل مساحت آب پخشان 19.53 کیلومتر مربع می باشد. نقشه خاک، کاربری زمین و نقشه شیب در محیط GIS تولید شده اند. با نظر باینکه روش عدد منحنی در اینجا به عنوان یک مدل توزیع شده استفاده میشود، لازم است که اطلاعاتی در مورد تعداد زیادی از زیر-حوزه های آبریز بدست آید. بنابراین شیوه های دورسنجی و GIS استفاده شده اند. تصویر ماهواره زمین سنج (ETM) برای بدست اوردن اطلاعات پوشش زمین توسط نرم افزار ERDAS 9.1 استفاده شده اند. لایه های موضوعی مانند نقشه خاک، نقشه ارتفاع، نقشه بارش و نقشه پوشش زمین در Arc GIS 9.3 ایجاد شدند. اعداد منحنی برای انواه متفاوت خاک و پوشش زمین اختصاص داده شده اند. در مطالعه حاضر، رواناب از 1196.93 تا 1551.17 میلیمتر در ناحیه مورد مطالعه، متغیر می باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Estimation of Surface Runoff Using Remote Sensing and Geographical Information System (تخمین رواناب (runoff) به حوزه آبخیر سطحی با استفاده از دورسنجی و سیستم اطلاعات جغرافیایی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *