حراج!
isi_logo_red_large

Jonglei Canal Project Under Potential Developments in the Upper Nile States (پروژه کانال Jonglei تحت توسعه های بالقوه در ایالت های نیل بالایی)

35,000 تومان 17,500 تومان

توضیحات محصول

Jonglei Canal Project Under Potential Developments in the Upper Nile States

Abstract

Nile basin countries are experiencing water scarcity due to rapid growth in population and climate change. This scarcity drew attention to the vast amount of water lost in the swamp areas of the Nile basin. Preventing this water loss is essential for reducing the food gap and promoting development in all Nile countries. Jonglei Canal is an important project that was proposed to reduce the vast water losses in the Sudd region in Southern Sudan. The Jonglei Canal project was launched and stopped in the 1980s due to civil war in Sudan. Recently Upper Nile riparian countries have published their plans for possible development projects which might significantly reduce flow to the Sudd region and hence reduce the potential water savings from Jonglei Canal. In addition, environmental concerns about the Jonglei Canal project have been raised by local tribes, that the project may reduce the size of swamps and adversely affect their grazing activities. This paper investigates the impact on the feasibility of the Jonglei Canal project of the proposed development projects in the upstream countries. The projected size of the swamp area is quantified under different scenarios of upstream development and Jonglei Canal operation. The Nile decision support tool (Nile DST model) and a HEC–RAS model were used for hydrologic and hydraulic simulations of the White Nile system. It was found that the ambitious expansion of irrigation projects may affect the benefits of the Jonglei Canal project. The hydraulic simulations indicated that the reduction in the swamp area due to Jonglei Canal would be of the order of only 7%, which could increase to 16% given the upstream developments.

پروژه کانال Jonglei تحت توسعه های بالقوه در ایالت های نیل بالایی

چکیده

 کشور های حوزه آبگیر نیل، کمبود آبی را به دلیل رشد سریع در جمعیت و تغیرات آب و هوایی تجربه می نمایند. این کمبود توجه را به سمت مقدار زیاد آب از دست داده در نواحی مردابی حوزه نیل (Nile) می کشاند. جلوگیری از این هدررفت آب برای کاهش گپ غذایی و بهبود توسعه در کشور های نیل، لازم می باشد. کانال Jonglei یک پروژه مهم می باشد که برای کاهش تلفات آبی وسیع در ناحیه Sudd در سودان جنوبی پیشنهاد شده است. پروژه کانال Jonglei در سال 1980 به دلیل جنگ داخلی در سودان متوقف شد. اخیرا، کشور های قرار گرفته در حریم کناری رود نیل بالایی، طرح هایشان را برای پروژه های توسعه احتمالی منتشر نموده اند که ممکن است به طور قابل توجهی، جریان را به سمت ناحیه Sudd کاهش داده و بنابراین صرفه جویی های آب بالقوه از کانال Jonglei، کاهش می یابد. به علاوه، نگرانی های محیط زیستی در مورد پروژه کانال Jonglei توسط قبیله های محلی افزایش یافته است که این پروژه ممکن است اندازه مرداب ها را کاهش داده و بر فعالیت علف چرانی اثر گذارد. این مقاله اثر روی امکان پذیری پروژه کانال Jonglei را از پروژه های توسعه پیشنهادی در کشور های جریان بالادست، بررسی می نماید. اندازه تصویر سازی شده از یک ناحیه مرداب تحت سناریوهای متفاوتی از توسعه جریان بالادست و عملیات کانال Jonglei کمیت سازی می شود. ابزار پشتیبانی تصمیم گیری نیل (مدل DST نیل) و یک مدل HEC-RAS برای شبیه سازی های هیدرولیک و هیدرولوژیک از سیستم Whaite Nile استفاده شدند. یافت شده است که بسط جاه طلبانه پروژه های آبیاری می تواند بر سود های پروژه کانال Jonglei اثر گذارد. شبیه سازی های هیدرولیک نشان داد که کاهش در ناحیه مرداب به دلیل کانال Jonglei می تواند به میزان 7درصد باشد که می تواند تا 16 درصد توسعه های جریان بالادستی مفروض، افزایش یابد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Jonglei Canal Project Under Potential Developments in the Upper Nile States (پروژه کانال Jonglei تحت توسعه های بالقوه در ایالت های نیل بالایی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *