حراج!
elsevier

Physicochemical and biological properties of electrodeposited graphene oxide/chitosan films with drug-eluting capacity (خواص بیولوژیکی و فیزیوشیمی (شیمی فیزیک) لایه های کیتوسان/اکسید گرافین با ظرفیت شویش دارویی)

25,000 تومان 14,000 تومان

توضیحات محصول

Physicochemical and biological properties of electrodeposited graphene oxide/chitosan films with drug-eluting capacity

In this study, novel graphene oxide/chitosan nanocomposite coatings with long term drug-eluting potential are presented. The coatings are fabricated by the facile and reproducible electrophoretic deposition technique. Analysis of the prepared films shows that the graphene oxide nanosheets are exfoliated in the chitosan matrix. Fourier-transform infrared spectrometry reveals polymer attachment to the carboxylic bonds of graphene oxide, providing a strong interaction and exfoliation of the nanolayers. In vitro viability assay by human osteosarcoma cells (MG-63) demonstrates that the nanocomposite films are highly biocompatible up to 30 wt% graphene oxide, but at higher concentrations a slight cytotoxicity is noticed. Alkaline phosphates enzyme assay also reveals that the presence of graphene oxide nanosheets moderately hampers osteogenesis of the cultured cells. It is shown that vancomycin-loaded nanocomposite coatings gradually release the drug macromolecules for relatively long period of time (up to 4 weeks). The electrodeposited films also exhibit a high bactericidal potential against Gram-positive Staphylococcus aureus. Effects of graphene oxide nanosheets on the physicochemical, biological, antimicrobial and drug-eluting properties of electrodeposited chitosan films are presented and discussed. It is shown that the GO/CS films support the initial attachment, proliferation and growth of osteoblast-like cells.

خواص بیولوژیکی و فیزیوشیمی (شیمی فیزیک) لایه های کیتوسان/اکسید گرافین با ظرفیت شویش دارویی

چکیده

در این مطالعه، پوشش های نانوکامپوزیتی اکسید/کیتوسان گرافین جدید با خواص بالقوه شویش دارویی بلند مدت، ارائه شده اند. پوشش ها توسط شیوه رسوب الکتروفورتیک ساده و قابل تکثیر ایجاد شده است. آنالیز لایه های تهیه شده نشان می دهد که نانو ورق های اکسید گرافین، در زمینه کیتوسان، ورقه ورقه می شوند. طیف نمایی فروسرخ تبدیل فوریه، اتصال پلیمری را به پیوند های کربوکسیل اکسید گرافین نشان می دهد که یک کنش و واکنش و تورق شدیدی از نانولایه ها را فراهم می نماید. قابلیت ادامه حیات در محیط آزمایشگاهی، توسط سلول های اوستئوسارکوما (OSTEOSARCOMA) (MG-63) نشان داد که لایه های نانوکامپوزیت، به شدت سازگاری زیستی بالایی را تا 30 درصد وزنی از اکسید گرافین دارند اما در غلظت های بالاتر مقدار کمی از سیتوتاکسیتی، مشاهده شد. ارزیابی آنزیم فسفات های آلکالین نیز نشان می دهد که حضور نانوورق های اکسید گرافین به طور متوسط، استخوان زایی سلول های کشت شده را مانع می شود. نشان داده شده است که پوشش های نانوکامپوزیتی وانکومیسینی به تدریج، ماکرومولکول های دارویی را برای مدت زمان طولانی ( تا 4 هفته) آزاد می نمایند. لایه های رسوب الکتریکی شده نیز یک پتانسیل ضد باکتری دربرابر باکتری Gram-positive staphylococcus aureus دارد. اثرات نانوورق های اکسید گرافین بر روی خواص شویش دارویی، آنتی میکروبی، بیولوژیکی و فیزیو شیمیایی لایه های کیتوسان رسوب الکتریکی شده ارائه شده و بحث شده اند. نشان داده شده است که لایه های GO/CS از اتصال اولیه، تکثیر و رشد سلول های شبیه سلول های استخوان ساز حمایت می نمایند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Physicochemical and biological properties of electrodeposited graphene oxide/chitosan films with drug-eluting capacity (خواص بیولوژیکی و فیزیوشیمی (شیمی فیزیک) لایه های کیتوسان/اکسید گرافین با ظرفیت شویش دارویی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *